Dvuhsektsionnyy 9 ti etazhnyy zhiloy dom 6 Dvuhsektsionnyy 9 ti etazhnyy zhiloy dom 5 Dvuhsektsionnyy 9 ti etazhnyy zhiloy dom 4 Dvuhsektsionnyy 9 ti etazhnyy zhiloy dom 3 Dvuhsektsionnyy 9 ti etazhnyy zhiloy dom 2 Dvuhsektsionnyy 9 ti etazhnyy zhiloy dom 1